Kiến thức lập trình

[Youtube] Lập trình app kinh doanh thời trang nữ bằng React Native

Lập trình app kinh doanh thời trang nữ bằng React Native

Video phục vụ mục đích làm tư liệu tham khảo cho cộng đồng lập trình viên và dành cho những ai quan tâm đến chủ đề thiết kế và lập trình app kinh doanh thời trang nữ. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và lời động viên của các bạn để team có thể tiếp tục ra nội dung đều đặn và đa dạng hơn. Xin trân trọng cám ơn.

Design:

https://www.sketchappsources.com/free-source/3427-helen-ios-e-commerce-ui-kit-sketch-freebie-resource.html

Source code:

https://github.com/Appspirer/app-kinh-doanh-thoi-trang-nu.git