Kiến thức lập trình

[Youtube] Lập trình trang web landing page quảng cáo công ty bằng html css bootstrap

Lập trình trang web landing page quảng cáo doanh nghiệp bằng html css bootstrap

Trong video này, chúng tôi lập trình trang web landing page quảng cáo công ty bằng HTML CSS BOOTSTRAP. Mục đích video được sử dụng như một tài liệu học tập và tham khảo dành cho cộng đồng lập trình viên và những ai quan tâm đến chủ đề lập trình trang web landing page quảng cáo công ty. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và lời động viên của các bạn để team có thể tiếp tục ra nội dung đều đặn và đa dạng hơn. Xin cám ơn.

Fanpage Appspirer: https://facebook.com/Appspirer/

Download source code tại đây: https://github.com/Appspirer/trang-web-landing-page-quang-cao-cong-ty.git

Download design tại đây: https://www.sketchappsources.com/free-source/4556-noren-landing-page-sketch-freebie-resource.html