recruitment1

Tuyển nhân viên lập trình ứng dụng di động trên nền tảng Android và iOS

recruitment2

Tuyển nhân viên lập trình NodeJS

recruitment3

Tuyển nhân viên lập trình ReactJS/NextJS

recruitment4

Tuyển nhân viên thiết kế đồ hoạ

recruitment5

Tuyển nhân viên truyền thông

recruitment6

Tuyển nhân viên kinh doanh

recruitment7

Tuyển thực tập sinh chuyên ngành phần mềm, đồ hoạ, sale và marketing

recruitment8

Tuyển writer, dịch bài, viết blog